درباره صنایع چوبی جعفری

صنایع چوبی جعفری از سال 1386 فعالیت خود را در تبریزآغاز کرده و از سال 1392 بطور خصوصی بیس خام  مورد نیاز شرکت های تولید جعبه آرایش، جواهرات و… را فراهم میکند، از سال 1396 بر آن شدیم تا با تولید بیس های خام مورد نیاز برای عموم هموطنان عزیز، سهمی کوچک در تأمین محصولات مورد نیاز برای حرفه های مرتبط و هنرمندان عزیز داشته باشیم. در مجموعه ما کیفیت محصول تولیدی همواره در اولویت بوده و سعی بر آن داریم تا با افزایش تنوع محصولات پاسخ گوی نیاز شما عزیزان باشیم، و این پیشرفت تنها با حمایت شما عزیزان فراهم خواهد شد.

با تشکر از همراهی، و آرزوی موفقیت برای شما عزیزان

درباره صنایع چوبی جعفری

صنـایـع چـوبـی جعفری از سال 1386 فعـالیـت خود را در

تبـریز آغـاز کـرده و از سـال 1392 بطـور خصـوصـی بیـس

خام  مورد نیاز شرکت های تولید جعبه آرایش، جواهرات و…

را فراهم میکند،از سال 1396 بر آن شدیم تا با تولید بیس

های خام مورد نیاز برای عموم هموطنان عزیز،سهمی کوچک

در تأمین محصـولات مـورد نیاز بـرای حرفه های مرتبط و

عزیزان هنرمند داشته باشیم. در مجموعه ما کیفیت محصول

تولیدی همواره در اولویت بوده و سعی بر آن داریم تا با

افزایش تنوع محصولات پاسخگوی نیاز شما عزیزان باشیم،و

این پیشرفت تنـها با حمایت شما عزیزان فراهم خواهد شد.

با تشکر از همراهی، و آرزوی موفقیت برای شما عزیزان